dr Agnieszka Burkacka

chirurgia, medycyna estetyczna

Dr Agnieszka Burkacka

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Obecnie lekarz specjalizujący się w dziedzinie chirurgii dziecięcej. Dyplom i tytuł lekarza medycyny oraz uprawnienia wykonywania zawodu otrzymała w 2011 roku. Swoje doświadczenie w pracy z pacjentem zdobyła między innymi na Oddziale Chirurgii i Urologii Dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach. W chwili obecnej kontynuuje szkolenie specjalizacyjne w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marciniaka we Wrocławiu. Jej pasją jest chirurgia rekonstrukcyjna i mikronaczyniowa oraz medycyna estetyczna, dlatego systematycznie rozwija swoją wiedzę i doskonali umiejętności również w tym zakresie. Jest absolwentką prestiżowej Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej w Warszawie. Systematycznie uczestniczy w szkoleniach i kursach z zakresu chirurgii, medycyny estetycznej, dermatologii, laseroterapii i skleroterapii. Bierze również aktywny udział w zjazdach i konferencjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, którego jest członkiem.

Ars Estetica realizuje projekt nr UDA-RPDS.01.01.00-02-173/13-00
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013