Polityka prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Polityka Prywatności obowiązuje wszystkich odwiedzających naszą witrynę www.

Rodo – klauzula informacyjna dla Pacjentów

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest D&R Holdings Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 56a/2, 53-333 Wrocław (dalej Administrator).

2. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu, w którym zostały do nas wysłane np.:

a. jeżeli są Państwo naszymi pacjentami Państwa dane będą przetwarzane do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

b. jeżeli uczestniczą Państwo w procesie rekrutacji Państwa dane będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikują, chyba że wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji;

c. jeżeli piszą Państwo do nas z zapytaniem Państwa dane będą przetwarzane na potrzeby odpowiedzi na takowe zapytanie;

d. jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie od nas ofert marketingowych: np. newsletter, e-maile z ofertami, Państwa dane będą przetwarzane w celu dostarczenia takowych ofert.

3. Centrum ma ustawowy obowiązek uzyskania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w para. 2 ust. a. Odmowa podania danych uniemożliwi przeprowadzenie świadczenia medycznego.

4. W przypadkach, o których mowa w para. 2 ust. b-d oraz innych przypadkach, w których przepisy prawa nie przewidują obowiązku podania danych osobowych ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu w związku, z którym są przesyłane.

5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a w przypadku, o którym mowa w para. 2 ust. a. również Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania na czas trwania leczenia. Kopie powyższych ustaw dostępne są u pracownika recepcji centrum.

6. Dostęp do Państwa danych ograniczony jest do osób, które są niezbędne do przeprowadzenia danego procesu. W uzasadnionych przypadkach dostęp do Państwa danych będzie miał personel medyczny, zarząd Administratora, pracownicy recepcji oraz, tam gdzie jest to konieczne, zewnętrzne firmy obsługujące np. systemy IT Administratora.

7. Państwa dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa po czym zostaną usunięte.

8. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich kopii oraz aktualizacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać tę zgodę w dowolnej chwili. Takie prawo nie przysługuje w przypadku, o którym mowa w para. 2 ust. a., ze względu na obowiązujące przepisy prawa, które zobowiązują nas do przetwarzania danych zgodnie z okresem przez nie przewidzianym.

9. Mają Państwo prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

10. Ograniczenie przetwarzania danych przysługuje, gdy zauważą Państwo, że Wasze dane są nieprawidłowe. Wówczas mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

11. Jeżeli chcielibyście Państwo złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o zgłoszenie nam tego faktu. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z Państwa danymi osobowymi mogą je Państwo również przesłać na adres [email protected].

12. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mogą się Państwo zwrócić ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

Witryna Ars Estetica wykorzystuje sesyjne pliki cookie.

Ciasteczka to małe pliki tekstowe służące zazwyczaj do usprawnienia (przyspieszenia) działania serwisu. W żaden sposób nie są one szkodliwe dla komputera i można je wyłączyć w ustawieniach Państwa przeglądarki.

Google Analytics

Nasza witryna korzysta z narzędzi statystycznych Google Analytics. Mechanizm ten także używa plików cookies. Google Analytics zbiera informacje o sposobie korzystania ze strony – m.in. jakie sekcje witryny odwiedzili Państwo, na których spędzili Państwo najwięcej czasu etc. Dane zebrane w ten sposób mogą być wykorzystywane przez Google do tworzenia raportów dla osób obsługujących witrynę. Więcej informacji o sposobie działania plików cookie Google Analytics można znaleźć na stronie Google Analytics.

Więcej informacji…?

Jeżeli któraś z powyższych informacji jest dla Państwa niejasna mogą się Państwo kontaktować z nami pod adresem mailowym podanym w sekcji kontakt.

wsparcie
Zostaw wiadomość. Odezwiemy się wkrótce.

    Przepraszamy, obecnie jesteśmy niedostępni. Zostaw wiadomość, odpowiemy najszybciej jak to możliwe.
    Przedstaw się *
    Wybierz miasto *
    WrocławWarszawa
    Wiadomość *