Korekta nosa kwasem hialuronowym

Artykuł przeczytasz w: 7 min.

Korekta nosa kwasem hialuronowym, wykonana przez wykwalifikowanego lekarza, jest procedurą małoinwazyjną, o dobrym profilu bezpieczeństwa. Metoda pozwala korygować drobne nieregularności i nieduże defekty estetyczne nosa (jak niewielki garbek); nie wymaga znieczulenia ogólnego ani długiego, uciążliwego okresu rekonwalescencji.

Zabiegi z wykorzystaniem preparatów na bazie kwasu hialuronowego trwają krótko i pozwalają uzyskać zadowalające efekty estetyczne. Obecnie zyskują na popularności. Należy jednak pamiętać, że niechirurgiczną korektą nie osiągniemy efektów porównywalnych do chirurgii plastycznej i klastycznej operacji plastycznej nosa.

  Umów się na wizytę
  Wypełnij poniższy formularz aby umówić się na wizytę w naszej klinice.
  Wybierz miasto
  WrocławWarszawa
  Zadzwoń lub napisz!
  Spis treści (kliknij pozycję z listy poniżej, by sprawdzić)
  • Jakie są wskazania do zabiegu?
  • Techniki zabiegowe podawania kwasu
  • Przebieg zabiegu
  • Możliwe do osiągnięcia efekty
  • Korekta nosa kwasem hialuronowym - cena

  Jakie są wskazania do zabiegu?

  Niechirurgiczną korektę nosa kwasem hialuronowym poprzedza wnikliwa analiza twarzy przez lekarza i edukacja pacjenta na temat efektów, które można uzyskać; wykonuje się również dokumentację fotograficzną.

  Wskazania do korekcji nosa kwasem hialuronowym stanowią nieduże dysproporcje i drobne defekty estetyczne:

  • obniżony kąt czołowo-nosowy i grzbiet,
  • ostry kąt nosowo-wargowy (który pogłębia się z wiekiem),
  • cofnięta kolumienka nosa.

  Należy pamiętać, że stan po całkowitej korekcie nosa jest przeciwwskazaniem do zabiegu z użyciem kwasu hialuronowego.

  Zabiegi augmentacji tkanek miękkich wymagają odpowiedniego procesu kwalifikacji, ustalenia ewentualnych przeciwwskazań i przedyskutowania oczekiwań samego pacjenta (realistyczne oczekiwania, akceptacja ograniczeń procedury i możliwych działań niepożądanych).

  Korekta kształtu nosa kwasem hialuronowym wymaga gruntownej znajomości anatomii i zasad postępowania w przypadku wystąpienia reakcji niepożądanych. Dlatego zabieg powinien być wykonywany wyłącznie przez doświadczonych lekarzy. Procedura należy do małoinwazyjnych, jednak w każdym przypadku potencjalnie wiąże się z ryzykiem poważnych powikłań naczyniowych. Podobnie jak inne zabiegi wypełniające z zakresu medycyny estetycznej.

  Techniki zabiegowe podawania kwasu

  Istnieje cały wachlarz technik augmentacji tkanek miękkich; do najczęściej stosowanych należy technika liniowa (tunelowa), która przeciwdziała rozprzestrzenianiu się preparatu w tkankach (kwas hialuronowy pozostaje w miejscu podania). Metoda polega na wkłuciu i podawaniu preparatu w czasie wycofywania igły (w warstwach skóry tworzy się „tunel”). W technice punktowej deponowane są kropelki wypełniacza blisko siebie.

  Do nowych metod iniekcji zaliczają się techniki pionowe; w przypadku korekcji nosa stosuje się głównie pionową punktową technikę nadokostnową. W jej przebiegu kwas hialuronowy wprowadzany jest na okostną, stanowiącą rodzaj mechanicznej podstawy, co pozwala zdeponować preparat dokładnie w obszarze zabiegowym. Pojedyncza punktowa iniekcja nadokostnowa może być wystraczająca do uzyskania zaplanowanego efektu estetycznego.

  Kwas hialuronowy wprowadza się do tkanek za pomocą igieł (np. podczas wypełniania punktowego) lub kaniul. Dobór odpowiedniej metody w danym przypadku zależy od budowy anatomicznej, możliwych do osiągnięcia efektów i analizie zysk-ryzyko. Zabieg wykonywany jest w gabinecie zabiegowym, po zdezynfekowaniu skóry i przy użyciu jednorazowego sprzętu (czyli 1 strzykawka z preparatem dla 1 pacjenta).

  Przebieg zabiegu

  Zabieg korekty kształtu nosa kwasem hialuronowym, podobnie jak np. zabieg powiększania ust, rozpoczyna dezynfekcja obszaru zabiegowego. Niektóre preparaty wypełniaczy zawierają lidokainę, co zwiększa komfort pacjenta w czasie wkłuć. Przed zabiegiem istnieje również możliwość nałożenia znieczulenia w postaci kremu, który również może zwiększyć komfort podczas przeprowadzanej procedury. Do popularnych technik zabiegowych należą wspomniane już iniekcje punktowe i liniowe. Po podaniu preparatu lekarz może wykonać delikatny masaż, który ułatwia równomierne rozmieszczenie wypełniacza.

  Na estetyczne postrzeganie profilu nosa wpływa ukształtowanie kąta czołowo-nosowego, grzbietu nosa, kąta nosowo-wargowego i kolumienki.

  W czasie wypełniania kąta czołowo-nosowego lekarz chwyta skórę w miejscu iniekcji kwasu hialuronowego (zapobiegając bocznemu przemieszczeniu się preparatu), wprowadza igłę i powoli podaje preparat. Wypełnianie części kostnej grzbietu nosa może polegać na wykonaniu iniekcji nadokostnowej, a wypełnienie części chrzęstnej – na iniekcji ponad chrząstką. Objętość podawanego preparatu zależy od korygowanego defektu (stopnia jego nasilenia).

  Zwiększenie kąta nosowo-wargowego przez iniekcję kwasu hialuronowego obejmuje podanie wypełniacza w obszar kolca nosowego przedniego, wyczuwalnego między nasadą przegrody nosa a dziąsłami górnych siekaczy (połączenie szczęki lewej i prawej). Lekarz chwyta skórę w miejscu iniekcji i powoli podaje odpowiednią objętość kwasu hialuronowego.

  Możliwe do osiągnięcia efekty

  Efekt estetyczny korekty kształtu nosa kwasem hialuronowym widoczny jest od razu po zabiegu.

  Jak długo się utrzymuje? Zwykle między 6 a 12 miesięcy.

  Zabieg nie trwa długo (zwykle do 30 minut) i wiąże się z krótkim okresem rekonwalescencji (kilka-kilkanaście dni). Powikłania po zabiegach augmentacji tkanek zdarzają się, natomiast w większości przypadków są odwracalne. Najpoważniejsze z nich wymagają natychmiastowej interwencji lekarza.

  Wypełnienie kąta czołowo-nosowego może zmniejszyć wklęsłość grzbietu – efektem jest optyczne zmniejszenie nosa. Preparaty na bazie kwasu hialuronowego stosowane w celu zmiany wysokości kolumienki nosa umożliwiają skorygowanie takich niedoskonałości jak cofnięta kolumienka. Podanie wypełniacza w grzbiet nosa pozwala skorygować obniżony kąt czołowo-nosowy i grzbiet nosa oraz zniwelować istniejące nierówności. Zbyt ostry kąt nosowo-wargowy wywiera niekorzystny wpływ na estetyczne postrzeganie profilu nosa, ale za pomocą wypełnienia można zwiększyć i „złagodzić” kąt.

  Należy pamiętać, że nie każdy pacjent odniesie korzyści z małoinwazyjnej korekty nosa. Czasem defekty są tak duże, że realnie dobry efekt estetyczny można uzyskać tylko operacyjnie, wykonując osteotomię nosa.

  Korekta nosa kwasem hialuronowym - cena

  Cena korekty nosa kwasem hialuronowym zależy od wielu czynników, m.in. od rodzaju znieczulenia, korygowanego defektu, a także od ceny samego preparatu.

  Korekta nosa kwasem hialuronowym 
  Cena:zwykle od 1300 do 2000 zł
  Czas zabiegu:do 30 minut
  Znieczulenie:maść znieczulająca (opcjonalnie)
  Reakcja skóry:zaczerwienienie w miejscu iniekcji, obrzęk, drobne siniaki, przejściowe nierówności
  Rekonwalescencja:3-14 dni
  Czas utrzymywania się efektów:6-12 miesięcy
  Dostępność:Warszawa

  W naszych placówkach stosowane są preparaty na bazie kwasu hialuronowego, których jakość, skuteczność i, co najważniejsze, bezpieczeństwo potwierdzają odpowiednie certyfikaty (np. CE – produkt spełnia wymagania dyrektyw unijnych dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska; certyfikat FDA – amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (Food and Drug Administration) – jest potwierdzeniem jakości, efektywności i bezpieczeństwa produktu medycznego).

  Minimalny koszt zabiegu to wydatek ok. 1300 złotych i zwykle nie przekracza 2000 złotych.

  Korekcja nosa kwasem Warszawa

  Wykonywaniem zabiegów nieinwazyjnej korekty nosa w Warszawie zajmuje się dr Małgorzata Legocka.

  Zachęcamy również do zapoznania się z następującymi materiałami:

   Umów się na wizytę
   Wypełnij poniższy formularz aby umówić się na wizytę w naszej klinice.
   Wybierz miasto
   WrocławWarszawa
   Zadzwoń lub napisz!

   Źródła:

   Hedén P. Nasal Reshaping with Hyaluronic Acid: An Alternative or Complement to Surgery. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2016; 4(11): e1120.

   Glogau RG., Bank D., Brandt F., et al. A randomized, evaluator-blinded, controlled study of the effectiveness and safety of small gel particle hyaluronic acid for lip augmentation. Dermatol Surg. 2012;38:1180–1192.

   Jacovella PF. Aesthetic nasal corrections with hydroxylapatite facial filler. Plast Reconstr Surg. 2008;121:338e–339e.

   Bravo B., Bravo L., Da Rocha CM. et al. Evaluation and Proportion in Nasal Filling with Hyaluronic Acid. J Clin Aesthet Dermatol. 2018;11(4):36–40.

   Humphrey CD., Arkins JP., Dayan SH. Soft tissue fillers in the nose. Asthet Surg J. 2009;29:477–84.

   Rzany B., Cartier H., Kestemont P. et al. Full-face rejuvenation using a range of hyaluronic acid fillers: efficacy, safety, and patient satisfaction over 6 months. Dermatol Surg. 2012;38:1153–1161.

   Przylipiak A. (red.). Medycyna Estetyczna. Podręcznik dla studentów kosmetologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

   Wasiluk M. Medycyna estetyczna bez tajemnic. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.

   Korzeniowska K., Pawlaczyk M.. Kwas hialuronowy – nie tylko kosmetyk. Farmacja Współczesna. 2014;7:72-73.

   Monheit G.D., Coleman K.M. Hyaluronic acid fillers, Dermatology Therapy.  2006;19:141-150.

   Mamcarz B., Prandecka D. Medycyna estetyczna w praktyce. Medical Education, Warszawa 2010.

   Noszczyk M. Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.

   Padlewska K. Kosmetologia ciała. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

   Carrithers J., Carrithers A. Metody wypełniania tkanek miękkich stosowane w kosmetologii. Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław 2006.

   Witmanowski H., Jundziłł A. Chirurgia plastyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2019.

   Liapakis IE., Englander M., Vrentzos NP. et al. Secondary rhinoplasty fixations with hyaluronic acid. J Cosmet Dermatol. 2013;12:235–239.

   Zalewska A., Kokot Z.J. Reologiczna analiza fizycznych właściwości kwasu hialuronowego. Nowiny Lekarskie. 2008;6(77):407–411.

   Joźwiak- Bębenista M., Nowak J.Z. Hialuronian: charakterystyka i praktyczne zastosowanie w medycynie. Farmacja Polska. 2010;66(12):882-893.

   Piggott JR., Yazdani A. Hyaluronic acid used for the correction of nasal deviation in an 18-year-old Middle Eastern man. Can J Plast Surg. 2011; 19(4): 156–158.

   Bray D., Hopkins C., Roberts DN. Injection rhinoplasty: non-surgical nasal augmentation and correction of post-rhinoplasty contour asymmetries with hyaluronic acid: how we do it. Clin Otolaryngol. 2010;35:227–230.

    Umów się na wizytę
    Wypełnij poniższy formularz aby umówić się na wizytę w naszej klinice.
    Wybierz miasto
    WrocławWarszawa
    Zadzwoń lub napisz!
    wsparcie
    Zostaw wiadomość. Odezwiemy się wkrótce.

     Przepraszamy, obecnie jesteśmy niedostępni. Zostaw wiadomość, odpowiemy najszybciej jak to możliwe.
     Przedstaw się *
     Wybierz miasto *
     WrocławWarszawa
     Wiadomość *