Wymiana implantów piersiowych

Wrocław

Wymiana implantów piersiowych często jest nieskomplikowanym zabiegiem, który polega na zastąpieniu „starego” implantu implantem nowej generacji, z wykorzystaniem istniejącej kieszeni tkankowej (loży) dla implantu.  Długość przeżycia implantów piersi zależy od wielu czynników, m.in. od typu implantu, rodzaju zabiegu operacyjnego, długotrwałych ucisków na implant, urazów piersi. Z biegiem czasu kształt lub rozmiar implantu może ulegać pewnym zmianom; zmieniać może się również tkanka pokrywająca implant. W rezultacie pierś może być mniej naturalna w dotyku, a efekty estetyczne mniej satysfakcjonujące niż wcześniej.

Wymiana implantów piersiowych (najważniejsze informacje) 
Cena:18 000-25 000 zł
Czas zabiegu:2 h
Znieczulenie:ogólne
Efekty:Efekty zabiegu początkowo przysłania obrzęk (ustępuje zwykle po 3-4 miesiącach). Piersi osiągają swój ostateczny kształt w ciągu 6-12 miesięcy.
Rekonwalescencja:zależy od zakresu operacji (więcej informacji w treści artykułu)
Dostępność:Wrocław

  Poproś o konsultację
  Wypełnij poniższy formularz, aby poprosić o konsultację z jednym z naszych specjalistów.
  Wybierz miasto
  WrocławWarszawa
  Zadzwoń lub napisz!
  Spis treści (kliknij pozycję z listy poniżej, by sprawdzić)
  • Na czym polega zabieg?
  • Jakie są wskazania do jego wykonania?
  • Jak przygotować się do zabiegu?
  • Przebieg operacji
  • Efekty wymiany implantów piersiowych
  • Rekonwalescencja
  • Przeciwwskazania do wymiany implantów piersiowych
  • Lekarze wykonujący zabieg i cena

  Na czym polega zabieg?

  Wymiana implantów piersiowych często jest nieskomplikowanym zabiegiem, który polega na zastąpieniu „starego” implantu implantem nowej generacji, z wykorzystaniem istniejącej kieszeni tkankowej (loży) dla implantu. W niektórych przypadkach operacja może obejmować bardziej złożone procedury, uwzględniające konieczność korekcji nieprawidłowości tkanek miękkich lub wynikających z defektu implantu.

  Wszczepienie implantów piersi jest jedną z najczęściej wykonywanych operacji plastycznych. Według szacunków, 35 milionów kobiet na świecie ma implanty piersi.

  Operacja rewizyjna, często wykonywana po wielu latach od zabiegu powiększania piersi, umożliwia utrzymanie lub poprawę wyników długoterminowych, dzięki wymianie starszych wkładek na implanty najnowszej generacji. Celem zabiegu może być również zmiana lokalizacji wszczepionego implantu, zwiększenie lub zmniejszenie rozmiaru piersi, wymiana na implant o innym kształcie, teksturze lub wypełnieniu.

  Niektóre pacjentki decydują się na zabieg usunięcia implantów, bez wszczepiania nowych. W takich przypadkach zazwyczaj wykonuje się dodatkowe zabiegi (np. mastopeksję lub autologiczne przeszczepy tłuszczu), które umożliwiają przywrócenie i częściowo objętości, utraconych w wyniku eksplantacji.

  Nowoczesne implanty piersi z żelem silikonowym i solą fizjologiczną cechują się wysoką wytrzymałością i trwałością. Jednak długość przeżycia implantu zależy od wielu czynników, m.in. od typu implantu, rodzaju zabiegu operacyjnego, długotrwałych ucisków na implant, urazów piersi. Z biegiem czasu kształt lub rozmiar implantu może ulegać pewnym zmianom; zmieniać może się również tkanka pokrywająca implant. W rezultacie pierś może być mniej naturalna w dotyku, a efekty estetyczne mniej satysfakcjonujące niż wcześniej.

  Aktualnie implanty najczęściej zbudowane są z silikonu, jednak na rynku dostępne są różne typy protez, które różnią się rozmiarem, kształtem, teksturą, specyfikacją materiału wypełniającego itd. Najnowocześniejsze implanty wypełnione są spoistym żelem, który zapewnia sprężystość, zmniejsza ryzyko pękania, wycieku i migracji do miąższu piersi. Implanty najnowszej generacji zostały opracowane z myślą o minimalizacji powikłań i niepowodzeń.

  Wymianę implantów piersiowych powinien wykonywać doświadczony chirurg, specjalizujący się w chirurgii piersi. Operacja rewizyjna implantów nie jest standardową ani rutynową procedurą, a plan chirurgiczny opracowywany jest indywidulanie dla każdego przypadku, z uwzględnieniem wszystkich problemów i defektów, które należy skorygować.

  Jakie są wskazania do jego wykonania?

  Najczęściej wymianę implantów przeprowadza się ze wskazań estetycznych. Pacjentki planują zmienić rozmiar piersi (wymiana na implanty mniejsze lub większe), rozważają zmianę typu implantu (np. zastąpienie implantów z solą fizjologiczną implantami silikonowymi), pragną utrzymać lub poprawić efekty estetyczne. Czasem powodem jest obawa, że implant starszej generacji może ulec uszkodzeniu lub rotacji.

  Do głównych wskazań do operacji rewizyjnej należy także przykurcz torebki łącznotkankowej i pęknięcie implantu.

  Implanty piersi renomowanych producentów objęte są zwykle dożywotnią gwarancją – w przypadku ich potwierdzonego pęknięcia pacjentka może otrzymać dwa nowe implanty tego samego modelu. Darmowa wymiana implantu przysługuje również w przypadku obkurczającej torebki łącznotkankowej (st. III lub IV wg Bakera).

  Tworzenie torebki łącznotkankowej otaczającej implant to naturalny proces, związany z wszczepieniem każdego implantu piersiowego. Jednak pogrubiała torebka łącznotkankowa, która zaciska implant, stanowi powikłanie i wymaga operacji rewizyjnej. Przykurcz torebki może powodować dolegliwości bólowe, przyczyniać się do zniekształcenia piersi. Takie powikłanie może wystąpić w każdym czasie, najczęściej jednak obserwowane jest w ciągu roku od wszczepienia implantów. U jego podstaw leży proces zapalny, który może wiązać się z infekcją, reakcją na ciało obce, krwiakiem i in. Znaczenie może mieć także rozmiar piersi i implantu oraz osobnicza skłonność do tworzenia blizn.

  Klasyfikacja Bakera wyróżnia następujące stopnie obkurczania torebki:

  •  I – pierś miękka i niewyczuwalny implant
  • II – implant wyczuwalny palpacyjnie (dotykowo), ale niewidoczny
  • III – twardsza pierś, implant widoczny i wyczuwalny w badaniu dotykowym
  • IV ­– bardzo twarda i zniekształcona pierś.

  Przykurcz torebki może być wskazaniem do leczenia chirurgicznego: kapsulektomii (wycięcia torebki) lub kapsulotomii (najczęściej kapsulotomii otwartej, polegającej na wykonaniu licznych nacięć torebki). Zabiegi mogą być wykonywane jedno- lub obustronnie. Można je łączyć, np. otwartą kapsulotomię z częściowym usunięciem zmienionej tkanki – kapsulektomią.

  Wskazania do kapsulektomii:

  • III i IV stopień obkurczenia torebki (wg Bakera)
  • torebka pogrubiała i zwapniała
  • uszkodzony implant silikonowy
  • infekcja implantu
  • wymiana implantu na większy.

  Rzadziej wskazaniem do operacji rewizyjnej jest infekcja, odsłonięcie lub nieprawidłowe położenie implantu. Zbyt duże implanty w stosunku do budowy ciała mogą (w wyniku działania siły grawitacji) częściej powodować przemieszczanie się piersi do boku i w dół, pogarszając estetykę piersi i skutkując nienaturalnym wyglądem.

  Przyczyna operacji rewizyjnej może warunkować wybór rozmiaru i kształtu implantu oraz jego lokalizację. Np. przykurcz torebki w lokalizacji podgruczołowej stanowi wskazanie do umieszczenia nowego implantu pod mięśniem piersiowym większym (w celu redukcji ryzyka nawrotu przykurczu). W przypadku wymiany z powodu pęknięcia implantu najczęściej wykorzystuje się tą samą lokalizację i wprowadza implant zastępczy do istniejącej loży.

  Jak przygotować się do zabiegu?

  Konsultacja przedoperacyjna i kwalifikacja do zabiegu obejmuje badanie fizykalne (w tym ocenę budowy piersi i stanu tkanek miękkich) oraz dokładny wywiad lekarski i chirurgiczny, identyfikację wskazań do zabiegu i ewentualnych przeciwwskazań.

  System Vectra XT ułatwia ocenę przedoperacyjną oraz wybór optymalnych implantów, dostoswanych do indywidulanych warunków anatomicznych. Urządzenie wykorzystuje obrazowanie 3D w celu symulowania efektów operacji; na podstawie zgromadzonych danych pomiarowych umożliwia przeprowadzanie szczegółowych analiz i opracowanie precyzyjnego planu zabiegu.

  Lekarz ustala również zakres badań dodatkowych, zależnie od stanu zdrowia i wieku pacjentki, najczęściej wykonuje się:

  • morfologię krwi
  • badanie ogólne moczu
  • stężenie mocznika i kreatyniny
  • próby wątrobowe – AspAT, AlAT
  • układ krzepnięcia (APTT, INR)
  • jonogram
  • stężenie glukozy
  • RTG klatki piersiowej.
  • USG piersi, mammografię lub rezonans magnetyczny piersi – źródło informacji nt. stanu implantu, otaczających tkanek i całego gruczołu.

  Na konsultację przedzabiegową należy dostarczyć dokumentację dot. pierwotnego zabiegu i rodzaju wszczepionego implantu (jeśli pacjentka nią dysponuje). Dokumentacja umożliwia lepsze zaplanowanie zabiegu i wybór optymalnej opcji chirurgicznej. Jeżeli dokumentacja nie jest dostępna, pewne (podstawowe) informacje znajdują się zwykle na usuwanych implantach (dane umożliwiające identyfikację producenta i typ implantu).

  Przed zabiegiem może być konieczne odstawienie lub modyfikacja dawkowania niektórych przyjmowanych leków.

  Wymiana implantów najczęściej wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym – 6 godzin przed operacją należy pozostawać na czczo: nie przyjmować pokarmów ani płynów.

  W dniu operacji należy stawić się w klinice o ustalonej godzinie.

  Przebieg operacji

  Rewizja implantów może polegać na:

  • wymianie na implanty tej samej wielkości
  • wymianie na implanty większe lub mniejsze.

  Zabieg wymiany implantów piersiowych może obejmować:

  • plastykę loży na implant – chirurgiczną modyfikację loży (kieszeni) na implant
  • kapsulektomię – wycięcie torebki łącznotkankowej
  • kapsulotomię (nacięcie torebki)
  • kapsulorafię termiczną – „zaciśnięcie” torebki, jeśli np. planuje się wymianę implantów na mniejsze

  Konieczność dopasowania wielkości i kształtu torebki może wynikać z jej nadmiernego rozciągnięcia, potrzeby opanowania nieprawidłowego ustawienia implantu lub przygotowania do wprowadzenia mniejszego implantu.

  Zabieg wymiany implantów przeprowadza się najczęściej w znieczuleniu ogólnym (rzadziej w dożylnej sedacji). Po wykonaniu nacięć i odpreparowaniu tkanek „stary” implant jest usuwany.

  Linie cięcia mogą różnić się w zależności od planowanych procedur. Jeśli to możliwe, wykorzystuje się cięcie pierwotne (wykonane podczas początkowej operacji wszczepienia implantów), co pozwala uniknąć dodatkowych blizn.

  Jeśli jednak implanty przeznaczone do wymiany wszczepiono z dostępu przezpachowego lub okołootoczkowego, mogą istnieć przeciwwskazania do powtórnych nacięć w tych miejscach (ze względu na ryzyko widocznych pooperacyjnych deformacji tkanki miękkiej i/lub trudności techniczne). W takich przypadkach rozważa się wykorzystanie dostępu podpiersiowego (wykonanie nacięć w fałdzie podpiersiowym).

  Po usunięciu „starego” implantu wykonywana jest ocena torebki łącznotkankowej pod kątem wszczepienia nowego implantu.

  W przypadku wymiany na implanty większe lub mniejsze zazwyczaj konieczna jest chirurgiczna modyfikacja rozmiaru kieszeni na implant.

  Po uzyskaniu odpowiednich warunków miejscowych wprowadzany jest nowy implant.

  Rewizja implantów u pacjentek z zadowalającymi długoterminowymi wynikami leczenia (dobre efekty estetyczne bez jakichkolwiek zaburzeń) jest zwykle nieskomplikowana. Zabieg sprowadza się do wymiany starszych protez na implanty żelowe nowszej generacji. Nowy implant umieszczany jest w istniejącej loży, w której znajduje się wytworzona torebka łącznotkankowa. Najczęściej konieczna jest tylko minimalna modyfikacja torebki.

  Najlepsze wyniki uzyskuje się u pacjentek z obkurczeniem torebki stopnia I lub II (wg Bakera), które chcą utrzymać dobre efekty augmentacji.

  Jeśli występują nieprawidłowości (dotyczące implantu lub tkanek miękkich), operacja rewizyjna obejmuje zarówno wymianę implantów, jak i korekcję zaburzeń/defektów.

  Implanty anatomiczne (dopasowane do sylwetki i budowy klatki piersiowej) można wymienić na implanty anatomiczne lub okrągłe. Zastąpienie implantów może wymagać kapsulotomii w celu powiększenia torebki.

  U pacjentek z implantami okrągłymi najczęściej planuje się wymianę na implant żelowy nowszej generacji, z wykorzystaniem istniejącej kieszeni (loży). Najprostszą opcję chirurgiczną stanowi wymiana na implanty o tym samym kształcie (okrągłym). Istnieje również możliwość zastąpienia implantów okrągłych anatomicznymi, jednak procedura jest bardziej złożona. Obejmuje zwykle całkowitą kapsulektomię (wycięcie torebki łącznotkankowej) i wymaga ukształtowania „ciaśniejszej” kieszeni (zbyt luźna loża zwiększa ryzyko rotacji implantu).

  Pacjentki z implantami wypełnionymi solą fizjologiczną, u których doszło do rozszczelnienia implantu, wymagają operacji rewizyjnej. Wymiana na implanty żelowe nowej generacji umożliwia często uzyskanie lepszych efektów estetycznych.

  W przypadku implantów z solą fizjologiczną z biegiem czasu płyn może powoli „uciekać” przez mikropory; powolny wyciek może powodować częściową deflację implantu1. W efekcie wymiary kieszonki mogą stopniowo się zmieniać. Podczas operacji rewizyjnej może być wskazane wykonanie kapsulotomii (nacięć torebki) – jeśli pojemność kieszonki wymaga zwiększenia (z powodu jej zwężenia lub w celu dopasowania do wprowadzenia większego implantu). Kapsulorafia może być przydatna do zmniejszenia kieszonki (wymiana na mniejszy implant).

  Ostatni etap zabiegu polega na zamknięciu rany i założeniu szwów; operację kończy założenie opatrunków i specjalnego biustonosza uciskowego.

  Efekty wymiany implantów piersiowych

  Celem wymiany implantów piersiowych może być:

  • korekcja powikłań po pierwotnym zabiegu
  • korekcja niezadowalającego wyniku powiększenia lub rekonstrukcji piersi implantami.

  Często wykorzystuje się pierwotne linie cięcia (wykonane podczas wcześniejszego zabiegu powiększania piersi), by uniknąć dodatkowych blizn. W niektórych przypadkach podczas operacji rewizyjnej istnieje konieczność pewnego wydłużenia początkowych cięć – w celu uzyskania optymalnych wyników estetycznych.

  Efekty zabiegu początkowo przysłania obrzęk, który ustępuje zwykle po 3-4 miesiącach. Wtedy piersi osiągają swój ostateczny kształt (w niektórych przypadkach proces ten trwa 6-12 miesięcy).

  Efekty wymiany implantów zależą od wielu czynników, m.in. od indywidualnych uwarunkowań anatomicznych, wskazań do operacji oraz planowanego rezultatu.

  Estetyka piersi – z implantami lub bez – zmienia się z wiekiem, wpływają na nią ciąże, okresy karmienia piersią, menopauza. W takich przypadkach wymiana implantów połączona z liftingiem piersi może znacznie poprawić ich estetykę.

  Gust i indywidualne wybory estetyczne zmieniają się z wiekiem. Inaczej postrzega swoje ciało kobieta 20-letnia, inaczej pacjentka ok. 30. lub 40. roku życia. Wymiana na implanty innej wielkości i/lub o innym kształcie pozwala dostosować wygląd piersi do aktualnych oczekiwań. Kobiety, które intensywnie trenują (np. bieganie), częściej planują wymianę dużych implantów na mniejsze. Część pacjentek rozważa zabieg w celu zwiększenia rozmiaru piersi. Natomiast pacjentki, które przybrały na wadze, mogą potrzebować mniejszych implantów.

  Wymiana implantów może skorygować problemy związane z deflacją implantu, jego rozszczelnieniem, marszczeniem, migracją, a także zniekształceniem lub asymetrią piersi. Wymiana implantów, wraz z dodatkowymi procedurami (np. kapsulektomią), umożliwia korektę defektów i eliminację dolegliwości towarzyszących przykurczowi torebki.

  W przypadku pacjentek niezadowolonych z efektów pierwotnej operacji powiększenia piersi, wszczepienie implantów o właściwym rozmiarze i kształcie może zwiększyć satysfakcję z zabiegu oraz korzystnie wpłynąć na samoocenę i samoakceptację.

  Rekonwalescencja

  Rekonwalescencja po prostych zabiegach (sprowadzających się do wymiany implantu) może być krótsza, a dolegliwości mniejsze niż po pierwotniej operacji powiększenia piersi. Jednak konieczne jest ścisłe przestrzeganie zaleceń pooperacyjnych i oszczędzający tryb życia (przez kilka tygodni).

  W przypadku bardziej złożonych procedur, np. wymiany implantów z wycięciem przykurczonej torebki łącznotkankowej, objawy mogą być bardziej nasilone i utrzymywać się dłużej.

  Przeczytaj również: Powiększanie piersi implantami – najczęstsze pytania

  Przeciwwskazania do wymiany implantów piersiowych

  U większości pacjentek nie istnieją przeciwwskazania do wszczepienia implantów piersi.

  Operacji nie powinny poddawać się osoby niestabilne psychiczne, z nierealistycznymi oczekiwaniami, które podejmują decyzję o zabiegu z nieodpowiednich pobudek, pod wpływem presji otoczenia.

  Wśród przeciwwskazań do zabiegu wymienia się:

  • aktywną infekcję
  • poważną chorobę piersi
  • ciążę lub karmienie piersią
  • chorobę nowotworową
  • chorobę autoimmunologiczną
  • radioterapię, chemioterapię (w trakcie lub planowaną)
  • zaburzenia krzepliwości krwi
  • poważne zaburzenia czynności nerek lub wątroby
  • nieustabilizowane choroby przewlekłe, jak choroba nadciśnieniowa, choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca
  • zmiany wykryte w przedoperacyjnych badaniach piersi
  • potwierdzoną alergię na silikon
  • dysmorfofobię.

  Lekarze wykonujący zabieg i cena

  Cena wymiany implantów piersiowych mieści się w kwocie od 18000 do 25 000 złotych. Ostateczny koszt specjalista podaje podczas bezpośredniej konsultacji z pacjentem.

  Wymiana implantów piersiowych Wrocław

  Zabieg przeprowadzamy we Wrocławiu, a lekarzem przeprowadzającym wymianę implantów piersiowych jest dr n. med. Wojciech Rybak.

  Osoby zainteresowane konsultacją z lekarzem zachęcamy do kontaktu.

  W przypadku dodatkowych pytań służymy pomocą.

   Umów się na wizytę
   Wypełnij poniższy formularz aby umówić się na wizytę w naszej klinice.
   Wybierz miasto
   WrocławWarszawa
   Zadzwoń lub napisz!

   Alternatywne zabiegi

   wsparcie
   Zostaw wiadomość. Odezwiemy się wkrótce.

    Przepraszamy, obecnie jesteśmy niedostępni. Zostaw wiadomość, odpowiemy najszybciej jak to możliwe.
    Przedstaw się *
    Wybierz miasto *
    WrocławWarszawa
    Wiadomość *