Podniesienie piersi (mastopeksja)

chirurgia plastyczna Wrocław

Zabieg mastopeksji (liftingu piersi) polega na podniesieniu opadniętej piersi, poprawie kształtu i usunięciu nadmiaru skóry. Zabieg często umożliwia także zmniejszenie kompleksu brodawka-otoczka oraz podniesienie go (ku górze). Mastopeksję niekiedy można łączyć z zabiegami powiększania piersi lub redukcji piersi (mammoplastyka).

Mastopeksja - najważniejsze informacje 
Cena:14 000 - 19 000 zł
Czas zabiegu:2-4 h
Znieczulenie:ogólne
Rekonwalescencja:indywidualnie (zależy od zakresu operacji)
Efekty:ostateczne efekty widoczne kilka miesięcy po zabiegu
Dostępność:Wrocław

  Poproś o konsultację
  Wypełnij poniższy formularz, aby poprosić o konsultację z jednym z naszych specjalistów.
  Wybierz miasto
  WrocławWarszawa
  Zadzwoń lub napisz!
  Spis treści (kliknij pozycję z listy poniżej, by sprawdzić)
  • Na czym polega zabieg?
  • Wskazania do zabiegu
  • Jak przygotować się do zabiegu?
  • Przebieg zabiegu
  • Technika około otoczkowa
  • Technika pionowej blizny
  • Technika odwróconego T
  • Mastopeksja po utracie masy ciała
  • Mastopeksja z powiększeniem piersi implantami
  • Efekty podniesienia piersi
  • Przeciwwskazania
  • Lekarze wykonujący zabieg i cena

  Na czym polega zabieg?

  Najczęściej przyczyną utraty kształtu, jędrności i sprężystości piersi są ciąże, okresy laktacji i fizjologiczne procesy starzenia się.

  W warunkach prawidłowych dolna granica piersi znajduje się w okolicy fałdu podpiersiowego, zazwyczaj na wysokości VI żebra. Wraz z utratą elastyczności skóry piersi mogą ulec deformacji, stracić swój kształt, jędrność i zacząć opadać.

  U młodych kobiet kompleks brodawka-otoczka znajduje się nad fałdem podpiersiowym; z biegiem czasu ulega przemieszczeniu na wysokość fałdu lub jeszcze niżej – to tzw. ptoza/opadanie piersi (ptosis).

  W chirurgii plastycznej, w celu określenia stopnia opadania piersi, stosowana jest skala trzystopniowa Regnaulta. Klasyfikację oparto na pozycji brodawki sutkowej w stosunku do fałdu podpiersiowego (FP) w pozycji stojącej. Na jej podstawie rozróżnia się następujące stopnie opadania piersi:

  • I – brodawka na poziomie FP
  • II – brodawka nieco poniżej FP, ale powyżej dolnego konturu piersi (do 3 cm od bruzdy FP)
  • III – brodawka znacznie poniżej FP i konturu piersi (>3 cm od FP).

  Rozróżnia się ponadto pseudoptozę gruczołu sutkowego (pierś obwisła z brodawką sutkową ulokowaną wyżej niż fałd podpiersiowy).

  Wskazania do zabiegu

  Najczęściej mastopeksja wykonywana jest ze wskazań estetycznych, w rzadszych przypadkach ze wskazań medycznych.

  O opadaniu piersi można mówić, jeśli objętość miąższu gruczołu uległa redukcji, ale nie obkurczyła się skóra i elementy wspierające.Należy mieć świadomość, że procesy inwolucyjne rozpoczynają jeszcze przed 30. rokiem życia. Postępujące zmiany obejmują rozrost tkanki tłuszczowej od obwodu ku środkowi, redukcję liczby płatów i zagęszczenia tkanki łącznej. Z wiekiem kształt piersi ulega modyfikacji, starzenie fizjologiczne wpływa na zmniejszanie elastyczności skóry. Ponadto na opadanie piersi wpływają wahania masy ciała, siła grawitacji i menopauza.

  Wskazania do zabiegu mastopeksji obejmują:

  • zwiotczenie piersi w wyniku procesów starzenia lub długotrwałego karmienia piersią
  • szybką redukcję masy ciała i, związany z tym, nadmiar skóry
  • wyraźną asymetrię piersi
  • potrzebę częściowej redukcji gruczołu piersiowego.

  Jak przygotować się do zabiegu?

  Kluczowym momentem przygotowania do mastopeksji jest ocena przedoperacyjna. W czasie konsultacji przedzabiegowej lekarz zbiera szczegółowy wywiad; można spodziewać się m.in. pytań o:Mastopeksja jest zabiegiem chirurgicznym polegającym na podniesieniu piersi i przywróceniu im prawidłowego położenia, napięcia i estetyki. W czasie zabiegu można podnieść tkankę piersiową, usunąć nadmiar skóry i nadać nowy kształt pozostałej skórze. Przeniesieniu (wyżej) ulega kompleks brodawka-otoczka; jeśli otoczka jest nadmiernie rozciągnięta, można ją odpowiednio zredukować.

  Pacjentki, które planują zabieg mastopeksji, można zakwalifikować do trzech podstawowych grup:Decyzja o rodzaju procedury podejmowana jest m.in. na podstawie analizy jakości i ilości skóry w stosunku do masy i rozkładu anatomicznego miąższu piersi.

  U idealnej pacjentki zakwalifikowanej do zabiegu mastopeksji występuje niewielki lub umiarkowany nadmiar skóry przy prawidłowej objętości miąższu piersi. W przypadku bardzo małej masy gruczołu rozważa się mastopeksję z powiększaniem piersi, przeprowadzaną jako zabieg jedno- lub dwuetapowy. Natomiast nadmiar gruczołu sutkowego połączony z opadaniem piersi może wymagać zmniejszania i podniesienia piersi.

  Planowanie leczenia ułatwia wykonanie pomiarów, np. odległości od wcięcia szyjnego mostka i środka mostka do brodawki sutkowej (umożliwia wykluczenie/potwierdzenie asymetrii w położeniu brodawek). Na podstawie odległości między brodawką a fałdem podpiersiowym można ustalić ilość zbędnej skóry w dolnej części piersi. Pomocna jest także ocena jakości skóry i miąższu oraz wielkości otoczek.

  Przebieg zabiegu

  Zależnie od wielkości ptozy i efektu estetycznego, do którego się dąży, można stosować różne techniki zabiegowe. Cięcia chirurgiczne są wykonywane w taki sposób, by blizny były możliwie jak najmniej widoczne.

  Zabieg liftingu piersi często łączy się z redukcją (po wycięciu części gruczołu pierś jest modelowana do uzyskania pożądanego, naturalnego kształtu). W przypadkach wymagających mastopeksji i powiększenia piersi, po wykonaniu cięcia umieszczony zostaje implant piersiowy, następnie modeluje się dolną część gruczołu. Po zaszyciu ran zakładany jest specjalny biustonosz, który pomaga ostatecznie ukształtować piersi.

  Wyróżnia się cztery główne techniki podniesienia piersi (które pozostawiają różne blizny): okołootoczkową, pionową, w kształcie litery „J”, w kształcie odwróconego „T”. Jednak ich liczne modyfikacje, które mają na celu poprawę wyniku estetycznego, wpływają na zacieranie granic tej klasyfikacji.

  Technika około otoczkowa

  Technika okołootoczkowa zalecana jest w przypadku ptozy łagodnej i umiarkowanej, gdy ilość tkanki gruczołu jest wystarczająca do wypełnienia gruczołu. Cięcie prowadzi się okołootoczkowo (od cięcia półksiężycowatego do cięcia obejmującego pełny obwód brodawki sutkowej).Można wykonać:

  • Prostą deepitelializację (odnaskórkowanie) okołootoczkową z prostym zamknięciem – technika nie uwzględnia przemieszczenia miąższu piersi, dlatego możliwości przeprowadzenia zabiegu u pacjentek z niedużym opadaniem piersi są ograniczone. Metoda pozwala przenieść brodawkę o ok. 2 cm.
  • Metodę Benellego – znajdującą zastosowanie w leczeniu ptozy większego stopnia i umożliwiającą repozycjonowanie miąższu gruczołu piersiowego.

  Chirurg oznacza średnicę nowej otoczki sutkowej i określa nadmiar skóry do wycięcia. Skórę oddziela się od gruczołu piersiowego i wykonuje pionowe nacięcie miąższu pod brodawką (jej ukrwienie pochodzi z szypuły górnej). Przecięty miąższ jest mobilizowany w kierunku bocznym i przyśrodkowym; powstałe dwa płaty są nakładane na siebie lub zagłębiane ku klatce piersiowej (by zwężyć i ukształtować biust). Cięcie okołootoczkowe zamyka się szwem.

  • Inne techniki zabiegowe – obejmujące zastosowanie specjalnej siatki w celu podparcia miąższu lub implantu piersiowego (by zredukować nadmiar skóry). Korzyścią z ich zastosowania są niewielkie blizny, ukryte na granicy otoczki sutkowej. Wśród wad wymienia się napięcie i ryzyko rozejścia blizn okołootoczkowych oraz dłuższy okres rekonwalescencji.

  Technika pionowej blizny

  Technika pionowej blizny została „zapożyczona” z pionowej redukcji piersi. Dostęp operacyjny uzyskiwany jest przez cięcia prowadzone wokół otoczki i pionowo w kierunku fałdu podpiersiowego. Metoda wykorzystuje podparcie piersi przez miąższ w jej dolnym biegunie. Technika znajduje zastosowanie w leczeniu opadania piersi praktycznie każdego stopnia.Ze względu na rodzaj nacięć skóry, deepitelializację i zakres ingerencji w tkankę podskórną wyróżnia się:

  • mastopeksję pionową bez preparowania w tkance podskórnej (metodą Lassusa)
  • mastopeksję pionową z preparowaniem tkanki podskórnej (Lejour)
  • mastopeksję pionową z zastosowaniem szypuły centralnej (Hall-Findlay).

  U pacjentek ze znacznym nadmiarem skóry cięcie można poprowadzić inaczej: zamiast pionowo w dół do fałdu podpiersiowego wykonać cięcie skośnie w bok. Tzw. technika L pozwala uniknąć blizny umiejscowionej przyśrodkowo od południka piersi.

  Technika odwróconego T

  Technika odwróconego T pierwotnie polegała na wykorzystaniu samej skóry w celu uzyskania estetycznego kształtu piersi. Jej nowsze modyfikacje przewidują wykorzystanie tkanki gruczołu w celu uformowania oczekiwanego kształtu piersi. Metodę stosuje się w przypadku ptozy bardzo dużego stopnia, małej sprężystości skóry i tłuszczowego utkania miąższu gruczołu.

  Mastopeksja po utracie masy ciała

  Mastopeksja po utracie masy ciała umożliwia redukcję tkanki tłuszczowej z okolic dołów pachowych i wykorzystanie jej w celu odtworzenia piersi. Po zabiegu pozostają dłuższe blizny; wydłużony jest również okres rekonwalescencji.

  Ciężkie opadanie piersi może wymagać mastopeksji z podwieszeniem skóry. Podczas zabiegu zaznacza się rejon deepitelializacji (z uwzględnieniem bocznego fałdu) za pomocą specjalnego wzornika. Po deepitelializacji pierś jest rozcinana, a z miąższu tworzy się dwa płaty (boczny i przyśrodkowy), które są rotowane na szypułach naczyniowych (by uzyskać właściwy kształt piersi). Płaty przymocowuje się do okostnej żeber; pierś jest modelowana, a nadmiar skóry – wycinany. Skórę zszywa się w taki sposób, by uzyskać optymalną krzywiznę boczną piersi.

  Mastopeksja z powiększeniem piersi implantami

  Mastopeksja z powiększeniem umożliwia jednoczesne podniesienie piersi, usunięcie nadmiaru skóry i zwiększenie objętości piersi. U pacjentek z nasiloną ptozą podgruczołowe założenie implantu piersiowego połączone z redukcją skóry pozwala uzyskać lepszą projekcję piersi. Technika wymaga dużego doświadczenia; stosowana jest u wyselekcjonowanych pacjentek.

  Zabieg może mieć charakter procedury jedno- lub dwustopniowej:

  • Procedura jednostopniowa – niezalecana przy znacznej asymetrii; podczas zabiegu najpierw umieszczany jest implant, następnie dokonuje się oceny, jaka ilość skóry przeznaczona jest do wycięcia (by uniknąć niedoboru).
  • Procedura dwustopniowa – metoda z wyboru przy pionowym nadmiarze skóry >6 cm. W przypadkach, gdy głównym celem jest redukcja opadania, wykonuje się mastopeksję, a jako etap drugi – powiększenie piersi. Jeżeli istotniejsze jest wypełnienie górnego bieguna piersi, wykonywane jest powiększenie implantami, mastopeksja jest procedurą następną.

  Efekty podniesienia piersi

  Zabieg mastopeksji umożliwia nieduże zmniejszenie i zmianę położenia tkanki gruczołowej oraz redukcję nadmiaru skóry. W uzasadnionych przypadkach można wypełnić górny biegun piersi (np. z użyciem implantów). Blizny po mastopeksji można wykorzystać do poprawy konturu i projekcji piersi.

  Efekty mastopeksji:Mastopeksja, czyli tzw. lifting piersi, umożliwia uzyskanie poprawy kształtu piersi. Należy jednak mieć na uwadze, że zabieg chirurgiczny nie może zatrzymać fizjologicznych procesów starzenia lub zapobiec wpływowi grawitacji. Dlatego efekt zabiegu, w perspektywie długookresowej, może zostać zmodyfikowany przez naturalne zmiany postępujące z wiekiem, wahania wagi itp.

  ZOBACZ ZDJĘCIA PRZED I PO OPERACJI PODNIESIENIA BIUSTU

  Przeciwwskazania

  Wśród przeciwwskazań do mastopeksji wymienia się:

  Przeczytaj również: Rekonwalescencja po operacji biustu

  Lekarze wykonujący zabieg i cena

  Koszt mastopeksji mieści się w granicach od 14 000 do 19 000 złotych. Ostateczną cenę ustala lekarz po zbadaniu pacjentki, doborze metody korekcji i tym samym zakresu planowanej operacji.

  Mastopeksja (podniesienie piersi) Wrocław

  Zabieg przeprowadzamy we Wrocławiu, a lekarzem zajmującym się wykonywaniem podnoszenia piersi jest dr n. med. Wojciech Rybak.

  Osoby zainteresowane konsultacją z lekarzem zachęcamy do kontaktu.

  W przypadku dodatkowych pytań służymy pomocą.

  Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem: Wymiana implantów piersiowych

   Umów się na wizytę
   Wypełnij poniższy formularz aby umówić się na wizytę w naszej klinice.
   Wybierz miasto
   WrocławWarszawa
   Zadzwoń lub napisz!
   wsparcie
   Zostaw wiadomość. Odezwiemy się wkrótce.

    Przepraszamy, obecnie jesteśmy niedostępni. Zostaw wiadomość, odpowiemy najszybciej jak to możliwe.
    Przedstaw się *
    Wybierz miasto *
    WrocławWarszawa
    Wiadomość *