Dorota Zając

Recepcjonistka

Dorota Zając

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na wydziale Chemii.

W klinice Ars Estetica odpowiada za administracyjną obsługę recepcji i budowanie trwałych relacji z pacjentami. Jej naturalny uśmiech i ciepła osobowość, a także doświadczenie i wiedza jaką zdobyła prowadząc własną działalność administracyjno-biurową, sprawiają, że realizuje zaplanowane działania z wielkim zaangażowaniem, profesjonalnie oraz bardzo sumiennie.

Jest wielką pasjonatką książek oraz sportu, co konsekwentnie realizuje w wolnym czasie.

Ars Estetica realizuje projekt nr UDA-RPDS.01.01.00-02-173/13-00
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013