Agata Wrona

General Manager

Agata Wrona

Posiada ugruntowane doświadczenie managerskie, doświadczenie w zarządzaniu strategicznym, sprzedaży, marketingu i public relations. Od lat związana z branżą medyczną i beauty. Współorganizatorka licznych konferencji medycznych i warsztatów promocji zdrowia.

W latach ubiegłych odpowiedzialna za wprowadzenie na rynek dolnośląski trzech prężnie rozwijających się marek oraz wdrożenie i realizację kilkudziesięciu strategii komunikacyjnych dla firm z branży medycznej, Horeca i FMCG.

W klinice odpowiedzialna za kreowanie, wdrażanie i kontrolowanie krótko – i długoterminowych strategii firmy, tworzenie planów taktycznych, kontrolę wykonalności bieżących celów, analizę raportów oraz strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim.

Ars Estetica realizuje projekt nr UDA-RPDS.01.01.00-02-173/13-00
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013