Mariola Ostaszewska

Pielęgniarka operacyjna

Mariola Ostaszewska
Głosów: 5, ocena: 5

Specjalistka pielęgniarstwa operacyjnego i pielęgniarstwa społecznego. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych. Magister socjologii. Doświadczenie zdobyła pracując w wielu renomowanych placówkach medycznych na wieloprofilowych blokach operacyjnych. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych sympozjach, konferencjach i warsztatach dedykowanych pielęgniarkom operacyjnym.

Ars Estetica realizuje projekt nr UDA-RPDS.01.01.00-02-173/13-00
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013