Zaproszenie do składania ofert

Zgodnie z realizacją projektu „Rozszerzenie działalności lekarskiej Wojciecha Rybaka poprzez wdrożenie innowacyjnych, spersonalizowanych usług wykonywanych w technologii radiofrekwencji kontrolowanej termicznie” (nr wniosku – RPDS.01.05.01-02-0631/16) przez WOJCIECH RYBAK PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA w ramach Oś priorytetowa 1”Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”, Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”, Schemat 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP (Z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat)”, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert.

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzenia do wykonywania zabiegów medycyny estetycznej w technologii opartej o wykorzystywanie fali radiowych (1 szt.)

Termin składania ofert: do dnia 22-12-2016 do godziny 23:59:59.

zapytanie-ofertowe-nr-1-rpo-2016_ppl-wojciech-rybak

zalacznik-1-formularz-ofertowy-zapytanie-nr-1-rpo-2016_ppl-wojciech-rybak

ogloszenie-o-wyborze-oferty-nr-1

Zaproszenie do składania ofert

Zgodnie z realizacją projektu nr UDA-RPDS.01.01.00-02-173/13-00 pt: „Centrum diagnostyki i leczenia wrodzonych zaburzeń układu naczyniowego człowieka” w ramach Priorytetu 1 „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność)” Działanie 1.1, Schemat 1.1.E: Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój  mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 zapraszamy do składania ofert.

Przedmiot zamówienia: Macierz dyskowa do archiwizacji danych lub serwer i macierz dyskowa (1 szt)

Termin składania ofert: 17.11.2014 r. do godziny 18:00.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 7

Ogłoszenie o wyborze oferty nr 7

Zaproszenie do składania ofert

Zgodnie z realizacją projektu nr UDA-RPDS.01.01.00-02-173/13-00 pt: „Centrum diagnostyki i leczenia wrodzonych zaburzeń układu naczyniowego człowieka” w ramach Priorytetu 1 „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność)” Działanie 1.1, Schemat 1.1.E: Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój  mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 zapraszamy do składania ofert.

Przedmiot zamówienia: Stanowiska do pracy (biurko) do gabinetu medycznego wraz z krzesłami/fotelami (3 egzemplarze)

Termin składania ofert: 18.11.2014 r. do godziny 18:00.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 6

Ogłoszenie o wyborze oferty nr 6

Zaproszenie do składania ofert

Zgodnie z realizacją projektu nr UDA-RPDS.01.01.00-02-173/13-00 pt: „Centrum diagnostyki i leczenia wrodzonych zaburzeń układu naczyniowego człowieka” w ramach Priorytetu 1 „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność)” Działanie 1.1, Schemat 1.1.E: Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój  mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 zapraszamy do składania ofert.

Przedmiot zamówienia: Fotel medyczno – kosmetyczny (zamówienie obejmować będzie 3 szt opisywanego przedmiotu)

Termin składania ofert: 03.11.2014 r. do godziny 18:00.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 5

Ogłoszenie o wyborze oferty nr 5

Zaproszenie do składania ofert

Zgodnie z realizacją projektu nr UDA-RPDS.01.01.00-02-173/13-00 pt: „Centrum diagnostyki i leczenia wrodzonych zaburzeń układu naczyniowego człowieka” w ramach Priorytetu 1 „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność)” Działanie 1.1, Schemat 1.1.E: Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój  mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 zapraszamy do składania ofert.

Przedmiot zamówienia: Komputery stacjonarne do zastosowań biurowych z monitorem (zamówienie będzie obejmować 3 sztuki stanowisk komputerowych)

Termin składania ofert: 03.11.2014 r. do godziny 18:00.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 4

Ogłoszenie o wyborze oferty nr 4

Zaproszenie do składania ofert

Zgodnie z realizacją projektu nr UDA-RPDS.01.01.00-02-173/13-00 pt: „Centrum diagnostyki i leczenia wrodzonych zaburzeń układu naczyniowego człowieka” w ramach Priorytetu 1 „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność)” Działanie 1.1, Schemat 1.1.E: Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój  mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 zapraszamy do składania ofert.

Przedmiot zamówienia: ultrasonograf dopplerowski do badań naczyniowych i do diagnostyki tzw. „małych naczyń”

Termin składania ofert: 30.05.2014 r. do godziny 18:00.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 3

Ogłoszenie o wyborze oferty 3_2014

——————————————————————————————————————–

Zgodnie z realizacją projektu nr UDA-RPDS.01.01.00-02-173/13-00 pt: „Centrum diagnostyki i leczenia wrodzonych zaburzeń układu naczyniowego człowieka” w ramach Priorytetu 1 „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność)” Działanie 1.1, Schemat 1.1.E: Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój  mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 zapraszamy do składania ofert.

Przedmiot zamówienia: laser Nd:Yag Q-Switch

Termin składania ofert: 15.05.2014 r. do godziny 18:00.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2

Ogłoszenie o wyborze oferty 2_2014

——————————————————————————————————————–

Zgodnie z realizacją projektu nr UDA-RPDS.01.01.00-02-173/13-00 pt: „Centrum diagnostyki i leczenia wrodzonych zaburzeń układu naczyniowego człowieka” w ramach Priorytetu 1 „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność)” Działanie 1.1, Schemat 1.1.E: Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój  mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 zapraszamy do składania ofert.

Przedmiot zamówienia: laser naczyniowy z mechanizmem chłodzenia do szerokich zastosowań waskularnych.

Termin składania ofert: 28.04.2014 r. do godziny 18:00.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu nr 1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————————–

 

Ars Estetica realizuje projekt nr UDA-RPDS.01.01.00-02-173/13-00
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013