Podstawy prawne oraz wyjaśnienia

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, polegających m.in. na udzielaniu porad lekarskich, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (art. 2. ust. 4 powyższej ustawy). Udzielanie świadczeń zdrowotnych on-line wiąże się więc z takimi samymi wymogami prawnymi jak wizyta u lekarza, a co za tym idzie koniecznością podania danych osobowych. Podstawy prawne znajdziecie Państwo poniżej.

1. Dane pacjenta oraz wymóg prowadzenia dokumentacji medycznej

Klinika jest w ustawowym obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej dla każdego pacjenta, nawet jeżeli ten przychodzi jedynie na konsultację. Podstawa prawna: Art. 41 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz z Art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dokumentacja medyczna musi zawierać dane osobowe pacjenta, w tym PESEL. Podstawa prawna: Art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2. Dostęp osób upoważnionych do informacji o zdrowiu pacjenta

Dokumentacja medyczna musi zawierać oświadczenie pacjenta o upoważnieniu (lub jego braku) do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeń zdrowotnych przez osoby upoważnione. Podstawa prawna: §8 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2069).

3. Dostęp osób upoważnionych do dokumentacji medycznej pacjenta

Dokumentacja medyczna musi zawierać oświadczenie pacjenta o upoważnieniu (lub jego braku) do uzyskiwania dokumentacji medycznej pacjenta przez osoby upoważnione. Podstawa prawna: §8 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2069).

4. Klauzula informacyjna RODO

wsparcie
Zostaw wiadomość. Odezwiemy się wkrótce.

    Przepraszamy, obecnie jesteśmy niedostępni. Zostaw wiadomość, odpowiemy najszybciej jak to możliwe.
    Przedstaw się *
    Wybierz miasto *
    WrocławWarszawa
    Wiadomość *