II Charytatywne Kulinarne Zawody Dziennikarzy

 II Charytatywne Zawody Kulinarne Dziennikarzy

23 czerwca na warszawskim Mokotowie odbyły się charytatywne kulinarne zawody dziennikarzy, wsparte przez klinikę Ars Estetica. Podczas rywalizacji każdy z dziennikarzy w ciągu godziny musiał przygotować danie główne oraz deser. Na imprezie nie zabrakło znanych twarzy, wśród których znaleźli się m. in. Bogusław Linda, Ewa Kuklińska, Ryszard Rembiszewski czy Magda Stam. Wszyscy uczestnicy złożyli podpisy na pamiątkowym plakacie, który został zlicytowany a dochód z jego sprzedaży przekazany na konto szpitala dziecięcego przy ul. Kopernika w Warszawie.

Ars Estetica realizuje projekt nr UDA-RPDS.01.01.00-02-173/13-00
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013