Konferencja flebologiczna

w Szklarskiej - Porębie

Konferencja flebologiczna

14 – 17 marca 2013 roku w Szklarskiej Porębie odbyła się jubileuszowa XXV Konferencja Naukowo -Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, pod tytułem “Badania podstawowe we flebologii”. Konferencja jest okazją do spotkania i wymiany doświadczeń, jak również do zdobycia nowej wiedzy i umiejętności. Podczas Konferencji poruszone zostały takie kwestie jak naukowe badania prowadzone obecnie we flebologii, odbyły się także warsztaty, na których uczestnicy mieli możliwość nabyć nowe umiejętności praktyczne w zakresie m.in. nowoczesnych metod leczenia żylaków kończyn dolnych. Podczas Konferencji prelekcję wygłosili dr n. med. Wojciech Rybak oraz prof. Zbigniew Rybak.

Ars Estetica realizuje projekt nr UDA-RPDS.01.01.00-02-173/13-00
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013