Konferencja prasowa

Przełom w leczeniu żylaków - zastosowanie pary wodnej we flebologii

Konferencja prasowa

17 września 2013 r. w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa, której tematem będzie: “Przełom w leczeniu żylaków – zastosowanie pary wodnej we flebologii”.

Do dyskusji zostali zaproszeni prof. Zbigniew Rybak oraz dr n. med. Wojciech Rybak.

Konferencja adresowana jest do dziennikarzy i całego środowiska mediów. Celem konferencji jest dotarcie do bardzo szerokiego spektrum osób, posiadających problemy z niewydolnością żylną. Odpowiednie poinformowanie opinii publicznej o profilaktyce i możliwościach leczenia może zapobiec w wielu przypadkach dalszemu rozwojowi choroby oraz powikłaniom związanym z zaniechaniem leczenia. Podjęcie tematu postępującej choroby cywilizacyjnej może okazać się krokiem milowym do rozpoczęcia działań profilaktycznych przez społeczeństwo i w dalszej perspektywie zapobiegnie rozwojowi tego globalnego problemu.

Konferencję poprowadzi Ewelina Kopic, dziennikarka TV Puls

Ars Estetica realizuje projekt nr UDA-RPDS.01.01.00-02-173/13-00
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013