Program

Maximus TriLipo + Body Mix

Maximus TriLipo

Pakiet składa się z 6 zabiegów urządzeniem Maximus TriLipo, który wykorzystuje działanie najnowszej technologii trójbiegunowej fali radiowej oraz systemu DMA (Dynamic Muscle Activation). Terapia ta z zastosowaniem urządzeń Maximus jest specjalnie przygotowana, aby i pozwala uporać się z niechcianą tkanką tłuszczową np. w okolicy brzucha oraz wymodelować i podkreślić talię.

6 zabiegów Maximus TriLipo

Cena programu: 2 400 zł

Ars Estetica realizuje projekt nr UDA-RPDS.01.01.00-02-173/13-00
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013