Program

Maximus TriLipo + Body Mix

Maximus TriLipo i BodyMix lub VelaSmooth

Pakiet składa się z 6 zabiegów urządzeniem Maximus TriLipo, który wykorzystuje działanie najnowszej technologii trójbiegunowej fali radiowej oraz systemu DMA (Dynamic Muscle Activation) oraz 3 zabiegów BodyMix, który jest połączeniem kilku technologii: masażu endodermicznego (podciśnieniowego), fotostymulacji oraz krioterapii miejscowej. Terapia ta z zastosowaniem urządzeń Maximus i Body Mix jest specjalnie przygotowana, aby uporać się z niechcianą tkanką tłuszczową np. w okolicy brzucha oraz wymodelować i podkreślić talię.

6 zabiegów Maximus TriLipo + 3 zabiegi BodyMix lub Velasmooth

Cena programu: 2 400 zł

Ars Estetica realizuje projekt nr UDA-RPDS.01.01.00-02-173/13-00
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013