Magdalena Czajkowska

Manager/ PR Manager

Magdalena Czajkowska

Posiada wykształcenie z zakresu Public Relations i Corporate Identity. Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim.

W Klinice odpowiada za budowanie i zarządzanie zespołem, prowadzenie komunikacji oraz działań PR, a także nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem wrocławskiego oddziału Ars Estetica.

Ars Estetica realizuje projekt nr UDA-RPDS.01.01.00-02-173/13-00
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013