Anna Czajkowska

Junior Office Manager

Anna Czajkowska

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym. Jako studentka przywiązywała dużą wagę do metod efektywnej nauki. Ukończyła kurs na audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskiem, dzięki czemu potrafi efektywnie planować, realizować i przekazywać zdobytą wiedzę. Jest osobą otwartą, konsekwentnie realizującą zaplanowane działania, którą wyróżnia swoboda w nawiązywaniu kontaktów. Doświadczenie zawodowe wykształciło w niej umiejętności budowania trwałych relacji z ludźmi.

Ars Estetica realizuje projekt nr UDA-RPDS.01.01.00-02-173/13-00
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013