Leczenie ginekomastii

Opis technologii

W leczeniu ginekomastii postępowanie chirurgiczne zależne jest od rodzaju ginekomastii, której podłożem może być rozrost tkanki gruczołowej lub tłuszczowej. W przypadku tej pierwszej zabieg będzie polegał na usunięciu całego gruczołu, natomiast sama tkanka tłuszczowa może zostać zredukowana dzięki liposukcji. Steatomastia, czy inaczej lipomastia związana jest często z nadwagą lub otyłością, stąd należy zaznaczyć, że w przypadku dużej nadwagi w pierwszej kolejności zaleca się dietę i ćwiczenia, a operacja zostaje odroczona do czasu osiągnięcia prawidłowej masy ciała. Zdarza się, że ginekomastia spowodowana jest zarówno rozrostem tkanki tłuszczowej, jak i gruczołu, wówczas zabieg polega w pierwszej kolejności na usunięciu tłuszczu za pomocą liposukcji, a następnie wycięciu gruczołu. W przypadku dużych, obwisłych piersi leczenie należy uzupełnić o wycięcie nadmiaru skóry i przesunięcie otoczki ku górze. Dzięki zastosowaniu dostępnych nam metod -liposukcji laserowej Smartlipo oraz ultradźwiękowej Vaser Lipo -plastykę przeprowadza się rzadko, bowiem metody te obkurczają skórę poprzez stymulację włókien elastycznych. Jeśli ginekomastia związana jest z chorobami mającymi podłoże hormonalne, wówczas leczona jest przede wszystkim farmakologicznie. Po wyleczeniu pacjenta lekarz może zalecić zabieg poprawiający estetykę ciała.

Wskazania

Wskazaniem do chirurgicznego leczenia ginekomastii jest przerost tkanki tłuszczowej oraz gruczołowej piersi u mężczyzn.

Jak przygotować się do zabiegu

Ginekomastia może występować na tle fizjologicznym lub patologicznym. Ta pierwsza zwykle dotyczy chłopców w wieku dojrzewania i ustępuje samoistnie w ciągu kilku miesięcy bądź osób starszych, co związane jest z procesem starzenia. Inaczej jest w przypadku ginekomastii związanej z jakąś patologią, np. otyłością czy zmniejszeniem wytwarzania androgenów (hipogonadyzm) czy  której przyczyną może być poważne schorzenie jak nowotwór, nadczynność tarczycy czy choroby wątroby lub nerek. Podstawą leczenia jest wywiad z lekarzem oraz badanie fizykalne. Po zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia chirurgicznego należy wykonać serię badań zaleconych przez lekarza oraz stosować się do zaleceń przedzabiegowych.

Przebieg zabiegu

Zabieg chirurgicznego leczenia ginekomastii polega w pierwszym etapie na odessaniu tkanki tłuszczowej, a kaniulę wprowadza się najczęściej z cięcia w fałdzie podpiersiowym. Gdy jednak po zastosowaniu liposukcji nadal wyczuwalne jest pod otoczką zgrubienie stanowiące tkankę gruczołową, zabieg poszerza się o jej wycięcie. Wykonuje się wówczas cięcie w fałdzie podpiersiowym, pod pachą lub na granicy otoczki i skóry otaczającej, a następnie usuwa nadmiernie rozrośnięty gruczoł. W przypadku dużych, obwisłych piersi zachodzi konieczność wycięcia nadmiaru skóry i przesunięcia otoczki ku górze. Tę plastykę wykonuje się niezwykle rzadko, gdyż podczas liposukcji skóra ulega znacznemu obkurczeniu poprzez pobudzenie jej włókien elastycznych.

Po zabiegu usuniętą tkankę gruczołową poddaje się badaniu histopatologicznemu w celu wykluczenia zmian nowotworowych.

Efekty

Liposukcja piersi i/lub wycięcie tkanki gruczołowej poprawi wygląd piersi, ich kształt oraz wielkość, a także napnie skórę, przywracając męski wygląd klatki piersiowej.

Przeciwwskazania

  • otyłość
  • nadużywanie alkoholu
  • zażywanie pewnych grup leków, np. anabolików
  • choroby przewlekłe i ciężkie, takie jak cukrzyca, choroby serca czy zaburzenia krzepliwości krwi

Ars Estetica realizuje projekt nr UDA-RPDS.01.01.00-02-173/13-00
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013