Klaudia Augustyniak

Office Manager

Klaudia Augustyniak

Absolwentka Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu na wydziale Zarządzania ze specjalizacją Zarządzania kadrami. Obecnie studentka studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi.  Jest to dziedzina nauki, z którą łączy swoją przyszłość zawodową. Wzięła udział w wymianie międzykulturowej w Stanach Zjednoczonych gdzie podnosiła swoje kwalifikacje językowe, pogłębiała wiedzę na temat różnic kulturowych oraz zdobyła cenne doświadczenie  w międzynarodowym środowisku  pracy. Dodatkowo wyjazd ten dał możliwość licznych podróży, które są jedną z jej pasji.

Ars Estetica realizuje projekt nr UDA-RPDS.01.01.00-02-173/13-00
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013