Joanna Bończuk

Junior Office Manager

Joanna Bończuk

Ukończyła kierunek profilowany ekonomiczno-administracyjny. Posiada doświadczenie w nawiązywaniu trwałych relacji, które zdobyła pracując w jednej z najbardziej popularnych marek odzieżowych na świecie. Ukończyła staż w placówce Państwowej gdzie koordynowała pełny cykl trwania dofinansowania uzyskanego z Unii Europejskiej. Jej wielką pasją są podróże oraz rośliny. W wolnym czasie poświęca się sztuce. Jest osobą otwartą, konsekwentnie realizującą zaplanowane działania, którą wyróżnia łatwość w nawiązywaniu kontaktów. W Klinice Ars Estetica zajmuje się obsługą pacjenta, koordynacją pracy lekarzy i kosmetologów oraz nadzorem spraw biurowych.

Ars Estetica realizuje projekt nr UDA-RPDS.01.01.00-02-173/13-00
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013