Bogumiła Grassmann

Junior Marketing Specialist

Absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno – Społecznego SWPS w Warszawie na kierunku Filologia Angielska o specjalizacji tłumaczeniowej. Obecnie kończy studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Posiada doświadczenie w customer relations, które zdobyła pracując w jednej z najbardziej popularnych marek odzieżowych na świecie. Odbywając staż za granicą zdobyła doświadczenie w marketingu online oraz zarządzaniu firmą. Ukończyła staż w redakcji portalu o tematyce kobiecej, gdzie uczestniczyła w redagowaniu tekstów oraz organizacji eventów. Jej wielką pasją są podróże oraz wizaż. W klinice Ars Estetica jest odpowiedzialna za wsparcie działań komunikacyjnych i marketingowych oraz koordynowanie działań związanych z obsługą klienta.

Ars Estetica realizuje projekt nr UDA-RPDS.01.01.00-02-173/13-00
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013