Anna Grabowska

Manager

Anna Grabowska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie poszerza horyzonty kształcąc się na kierunku Ekonomia, jak również realizując studia podyplomowe z zakresu Zarządzania biznesem medycznym. Ukończyła także kurs specjalistyczny związany z Zarządzaniem podmiotami leczniczymi. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych poświęconych medycynie ratunkowej, bezpieczeństwu narodowemu oraz zarządzaniu kryzysowemu, za które została nagrodzona m.in. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Z branżą medyczną związana od 2011 roku. Swoje doświadczenie zdobyła współtworząc i rozwijając Spółkę obecnie będącą liderem w branży turystyki medycznej, w której początkowo odpowiadała za tworzenie i strategiczne zarządzanie Działem Sprzedaży. W późniejszym etapie rozwoju organizacji, będąc Dyrektorem Handlowym była odpowiedzialna za operacyjne organizowanie i kontrolowanie pracy podległego działu, jak również zarządzała relacjami z ponad 900 prywatnymi klinikami i gabinetami medycznymi na terenie całego kraju.

W Klinice odpowiada za zarządzanie kapitałem ludzkim, opracowywanie oraz wdrażanie strategii rozwoju warszawskiego oddziału, jak również optymalizację wewnętrznych procedur związanych z obsługą pacjenta.

Prywatnie mama dwóch wspaniałych chłopców, właścicielka szalonego Golden Retrievera i pasjonatka wypraw wysokogórskich.

Ars Estetica realizuje projekt nr UDA-RPDS.01.01.00-02-173/13-00
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013