Antoni Leja

chirurgia, flebologia, proktologia

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu chirurgii ogólnej. Lekarz w Szpitalu Św. Anny EMC Szpital w Piasecznie.

Wiedzę i umiejętności praktyczne zdobywał zarówno w kraju, jak i za granicą (m.in. w USA – Boston University, Harvard Summer School). Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i kursach, czego potwierdzeniem są liczne posiadane przez niego dyplomy i certyfikaty. Uczestniczył m.in. w warsztatach „Techniki operacyjne w proktologii”, w kursach specjalizacyjnych „Podstawy chirurgii” oraz „Zakażenia chirurgiczne”, jak również w szkoleniu z zakresu diagnostyki USG żył kończyn dolnych.

W klinice koncentruje się na pełnej diagnostyce flebologicznej oraz proktologicznej wraz ze stosowaniem nieinwazyjnych metod leczenia. W ramach flebologii wykonuje zabiegi skleroterapii, zajmuje się także laserowym zamykaniem naczynek korzystając z urządzeń najnowszej generacji. W ramach dermatochirurgii usuwa drobne zmiany skórne wykorzystując do tego laser CO2. Udoskonala metody leczenia hemoroidów, szczeliny odbytu, przetoki okołoodbytniczej nie tylko rozwiązując problem medyczny, ale dbając również o estetyczny efekt leczenia.

Ars Estetica realizuje projekt nr UDA-RPDS.01.01.00-02-173/13-00
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013