Dr Maciej Antkiewicz

chirurgia, flebologia

Dr Maciej Antkiewicz

Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Obecnie w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej. Na co dzień pracuje w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, wykonując operacje z zakresu tych trzech specjalności. W latach 2013 i 2014 szkolił się w oddziale chirurgii Klinikum Stuttgart oraz chirurgii naczyniowej Marienhospital Stuttgart (Niemcy). Aktywnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach i kursach z zakresu chirurgii naczyniowej, ze szczególnym naciskiem na flebologię. Ponadto zajmuje się działalnością dydaktyczną: kształceniem studentów i publikacją doniesień naukowych w czasopismach medycznych.

Ars Estetica realizuje projekt nr UDA-RPDS.01.01.00-02-173/13-00
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013